2022 Yılı Birim Fiyat Kitabı

    3/30/2022

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "2022 Yılı TEDAŞ Birim Fiyat Kitabı" ile "2022 Yılı Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabı" birimfiyat.tedas.gov.tr internet sitesinden online satış yöntemiyle sektör paydaşlarının kullanımına sunulmuştur. Üyelik tiplerine ve satış bedellerine ilişkin bilgilendirme Birim Fiyat Online Satış Platformunda yer almaktadır. Seçilecek üyelik tipine göre belirlenmiş olan satış bedelinin %18 KDV bedeli ilave edilerek yatırıldığını gösteren banka dekontunun sistem üzerinden yüklenmesi halinde erişim hakkı verilecektir.