2021 Yılı Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabı

    9/29/2021

Tüm yıl geçerli birim fiyatları içeren 2021 Yılı Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabı Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak TEDAŞ Birim Fiyat Online Satış Platformu üzerinden sektör paydaşlarının erişimine açılmıştır. Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabı, bu kitaba bağlı olarak yapılan ihalelerin sonuçlanmasını sağlamak amacıyla 2024 yılına kadar (2024 dahil) her yıl hazırlanarak erişim tiplerine ve satış bedellerine göre yayınlanacak olup 2024 yılından sonra sadece 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli birim fiyatları içeren TEDAŞ Birim Fiyat Kitabı yayınlanacak, Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabı yayınlanmayacaktır. Sektör paydaşlarımızın tüm yıl geçerli birim fiyatları içeren birim fiyat kitabının yayınlanmasından vazgeçilmesi sürecine hazırlıklı olmasını rica ederiz.