KDV Oranı Güncellenmiştir

    7/11/2023

07.07.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar"da KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile tüm mal ve hizmet alımlarında %18 olan KDV oranı %20 olarak, %8 olan KDV oranı ise %10 olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır. 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.07.2023 tarihi ile yürürlüğe girmiş olup bundan sonraki Birim Fiyat Kitabı satışlarında %20 KDV oranı uygulanacaktır.