Harita ve Plan Hizmetleri Cetvelinde Güncelleme

    4/10/2023

"2023 Yılı TEDAŞ Birim Fiyat Kitabı" ile "2023 Yılı Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabı"nın Harita ve Plan Hizmetlerine Ait Birim Fiyatlar sayfasında yer alan 50.5.2 pozunun birim fiyatında sehven yapılan hata düzeltilmiştir. 2023 Yılı TEDAŞ Birim Fiyat Kitabı ile 2023 Yılı Tüm Yıl Geçerli Birim Fiyat Kitabının düzeltilmiş halleri https://birimfiyat.tedas.gov.tr web sitesinden sektör paydaşlarına sunulmuştur.